<a href="http://www.look4buy.g6.cz/members/arthurkeyser7/">Arthur Keyser</a>
„Pes, kterého uzdravíš, tě nikdy nekousne. To je hlavní rozdíl mezi zvířetem a člověkem.“ Mark Twain